SYSTEM IZOLOWANYCH PRZEWODÓW SPALINOWYCH UMET IZO 2 SP-N

SYSTEM IZOLOWANYCH PRZEWODÓW SPALINOWYCH UMET IZO 2 SP-N

System izolowanych przewodów spalinowych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej gatunku 1.4301 do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych i kotłów z zamkniętą komorą spalania opalanych gazem.

A. Połączenie elementów oraz rur: kielich z uszczelką – nypel

B. Wszystkie elementy standardowo wyposażone są w uszczelkę silikonową

C. Izolacja z włókien mineralnych grubości 25 mm i gęstości 100-120 kg/m3

D. Odcinek wolnostojący 1,5 m od ostatniego mocowania

E. Przystosowany do połączenia z kształtkami systemu UMET SPS-N, UMET SP-N, UMET SP-N LAS, UMET SP-N KASKADA w celu zestawienia kompletnego komina do doprowadzenia powietrza oraz odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania i kotłów kondensacyjnych.