SYSTEM IZOLOWANYCH PRZEWODÓW SPALINOWYCH TYPU UMET IZO 2 SP KASKADA - NA ZAPYTANIE

SYSTEM IZOLOWANYCH PRZEWODÓW SPALINOWYCH TYPU UMET IZO 2 SP KASKADA

System kominowy spalinowy izolowany (grubość izolacji 25 mm) z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej gatunku 1.4404 przeznaczony do budowy kominów przystosowany do kotłów połączonych w kaskadę opalanych gazem lub olejem opałowym.

A. Połączenie elementów oraz rur: kielich z uszczelką – nypel

B. Izolacja z włókien mineralnych grubości 25 mm i gęstości 100-120 kg/m3

C. Odcinek wolnostojący 1,5 m od ostatniego mocowania

D. Przystosowany do połączenia z kształtkami systemu UMET SPS oraz UMET SP KASKADA w celu doprowadzenia powietrza oraz odprowadzenia spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania i kotłów kondensacyjnych.