masa ogniochronna promastop-coating

Masa ogniochronna PROMASTOP -COATING

Opis produktu

PROMASTOP®-Coating jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej, zawierającą ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne. PROMASTOP®-Coating tworzy powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.

Zastosowanie

PROMASTOP®-Coating służy do zabezpieczania przejść instalacyjnych (kablowych, rurowych oraz kombinowanych) oraz szczelin dylatacyjnych.

Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2007

Certyfikat Zgodności: CZ nr ITB 0129/W
Deklaracja Zgodności: DZ-10


WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRODUKTÓW PONIŻEJ.

masa ogniochronna promastop-coating