Farba ogniochronna PHOENIX STW

Farba ogniochronna PHOENIX STW

Opis produktu

PHOENIX STW jest wodorozcieńczalną farbą przeznaczoną do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o
profilach otwartych i zamkniętych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności korozyjnej od C1 do C3.

Zastosowanie

PHOENIX STW może być stosowana również do zabezpieczenia elementów stalowych ocynkowanych. Klasa odporności ogniowej do R15 - R60.

Aprobata Techniczna: ETA-13/0189


WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRODUKTÓW PONIŻEJ.

Farba ogniochronna PHOENIX STW